ترجمان دانش- راهنمای تکمیل فرم ترجمان دانش
راهنما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/1 | 
               
                                                  معاونت تحقیقات وفناوری                                                                
عضو محترم هیئت علمی / پژوهشگر گرامی
واحد ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد بر اساس یافته های پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی خاتمه یافته، پیام های مرتبط را برای مخاطبین تهیه و منتشر نماید. خواهشمند است جهت تسهیل در این امر فرم مندرج در سایت را تکمیل نمایید.
                                                         راهنمای تکمیل فرم ترجمان دانش                                                                                                                     

پیام با توجه به گروه مخاطب تعیین شده متفاوت خواهد بود بنابراین در گام اول مخاطب ذینفع را مشخص کنید.سپس پیام پژوهشی خود را تهیه فرمائید.
لطفا قبل از تکمیل فرم آیین نامه تدوین خبر مندرج در سایت و راهنمای زیر را مطالعه کنید.
همراه داشتن کد رهگیری جهت تسویه پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی الزامی است.


پیام پژوهشی:
پیام شما باید درقالب 300 کلمه باشد.
اهمیت موضوع شامل ضرورت انجام طرح (50 کلمه) 
مهم ترین یافته ها به زبان غیر تخصصی و ساده (150کلمه)
پیشنهاد برای کاربرد نتایج (100کلمه) ، نتیجه کاربردی و کاربرد عملی از تحقیق حاضر را به زبان ساده توضیح دهید.

نکته: لازم است پیام مستخرج از طرح پژوهشی یا پایان نامه، توسط استاد راهنما یا مجری طرح تهیه وتایید شود.
در صورت داشتن هرگونه سوال و اشکال درخصوص تکمیل فرم با شماره تلفن : 33156122 خانم سمیرا برجی
تماس حاصل فرمایید.


 
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=212.14954.33346.fa
برگشت به اصل مطلب