ترجمان دانش- HSR
HSR

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/8 | 
1. اضطراب بیمارانی که جهت سیستوسکوپی مراجعه می کنند باعث افزایش درد بیماران بعد ازسیستوسکوپی می شود.
مجری طرح: ابوالفضل امینی                        کد طرح: A-11-1111-1

2.  برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد سیستم های نظارتی در کاهش اشتباهات دارویی موثر است.
مجری طرح: مصطفی آبین                        کد طرح: 596
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=212.14979.33445.fa
برگشت به اصل مطلب