ترجمان دانش- پیام2
پیام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
عنوان طرح:
ساخت و بررسی کارایی داربست نانوفیبری حاوی ماده Emu oil و سلول‌های بنیادی مزانشیمی ترشح کننده پروتئین نوترکیب GDNF جهت استفاده در ترمیم ضایعات نخاعی
Synthesis and evaluation of nanofibrous scaffolds containing emu oil and mesenchymal stem cells secreting recombinant GDNF protein in repair of spinal cord injury
نام مجری/محقق:
کاظم نجاتی 
همکاران پژوهشی:
دکتر یوسف مرتضوی
دانشکده:
پزشکی
کد طرح: 

A-12-190-21
تاریخ شروع طرح:
95/11/06
تاریخ اتمام طرح:
98/12/14
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://zums.ac.ir/find.php?item=212.15682.44285.fa
برگشت به اصل مطلب