ترجمان دانش- پیام2
پیام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
عنوان طرح:
مقایسه اثر درمان زودرس و تاخیری با سرترالین و کلونازپام در مدل حیوانی اختلال استرس پس از سانحه
 
Comparison between early and delayed treatment with sertraline and clonazepam in the animal model of post traumatic stress disordet
نام مجری/محقق:
پریسا رجبی
همکاران پژوهشی:
دکتر یوسف مرسلی
دانشکده:
پزشکی
کد طرح:

A-12-694-8
تاریخ شروع طرح:
97/09/14
تاریخ اتمام طرح:
98/11/01
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://zums.ac.ir/find.php?item=212.15683.44263.fa
برگشت به اصل مطلب