ترجمان دانش- پرستاری و مامایی ابهر
پرستاری و مامایی ابهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/4 | 

1. سلامت معنوی عامل مؤثری در بهبود حس انسجام وکاهش مشکلات روانی و عوارض ناشی از آن در بیماران دیابتی می شود.
مجری طرح: محمد شیخی                     کد طرح: 
A-12-985-5

 
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=212.16800.42583.fa
برگشت به اصل مطلب