ترجمان دانش- پیام مخفی
پیام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/29 | 
عنوان طرح:
بررسی مقایسه ایی اثرات NIPPV و NCPAP در نوزادان نارس تحت تهویه مکانیکی بعد از خارج کردن لوله تراشه در بیمارستان آیت الله موسوی (ره) زنجان در سال 97
comparing of nasal intermittent positive pressure ventilation and nasal continuous positive airway pressure in premature infant after tracheal extubation in zanjans ayatollah musavi hospital in 2018.

نام مجری/محقق:
حدیث مافی
همکاران پژوهشی:
دکتر ناهید جعفری
دانشکده:
پزشکی
کد طرح:

A-11-1091-4
تاریخ شروع طرح:
97/02/25
تاریخ اتمام طرح:
98/01/22
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://zums.ac.ir/find.php?item=212.17436.39774.fa
برگشت به اصل مطلب