ترجمان دانش- پرستاری و مامایی ابهر
پرستاری و مامایی ابهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/2 | 

۱. آموزش تلفنی سبب بهبود کیفیت زندگی و تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا به صرع می گردد.
مجری طرح: سیدکاظم موسوی                  کد طرح: A-۱۱-۱۱۵۹-۳
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=212.18730.45720.fa
برگشت به اصل مطلب