ترجمان دانش- مراکز تحقیقاتی
مراکز تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/2 | 

۱. کاربرد مدل سیستمی نیومن می تواند در کنترل فشارخون موثر باشد.
مجری طرح: فاطمه حسنی                 کد طرح: A-۱۱-۱۴۷-۱۰
۲. به نظر می رسد بین سندروم متابولیک با الگوهای اسپیرومتریک ارتباطی وجود ندارد.
مجری طرح: دکتر حسین چیتی          کد طرح: A-۱۲-۳۳۰-۱۶
۳. ارزشیابی آموزش مهارت‌های فرزندپروری موجب افزایش آگاهی و مهارت والدین در پیشگیری از اعتیاد فرزندان می ­شود.
مجری طرح: دکتر سعید ممتازی          کد طرح: A-۱۱-۱۸۱-۱۰
۴. اسکیزوفرنی می ­تواند با اختلال متابولیک همراه باشد.
مجری طرح: دکتر ابوالفضل قریشی       کد طرح: A-۱۱-۱۷۰-۸
۵. بهنظر می­رسد سطح سرب و کادمیم خون بزرگسالان شهر زنجان طبیعی می ­باشد.
مجری طرح: دکتر سعیده مظلوم زاده      کد طرح: A-۱۱-۱۸۰-۴
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=212.18731.45723.fa
برگشت به اصل مطلب