ترجمان دانش- فصل بهار
فصل بهار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
عنوان لاتین عنوان فارسی ردیف
Poly(ethylene glycol)-co-poly(e-caprolactone) Magnetic Micelles for Delivery of Naproxen Across the Blood Brain Barrier
تهیه و بررسی ویژگیهای مایسل های پلیمری مغناطیسی حاوی ناپروکسن به منظور دارورسانی هدفمند به مغز و عبور از سد BBB
۱
Whole genome sequencing and annotation of Pseudomonas sp. ۱۹۶ with antimicrobial activity, using next generation sequencing and initial characterization of potential genes in antibiotic production تعیین توالی و annotation کل ژنوم سودوموناس سویه ۱۹۶ با خواص ضدمیکروبی، با استفاده از نسل جدید تکنیک های توالی یابی و شناسایی اولیه ژنهای مستعد تولید آنتی بیوتیک
۲
Preparation and Characterization of curcumin Conjugated Magnetic Nanoparticles Modified with Polyethylene Glycol as Targeted Drug Delivery System سنتز کونژوگه های کورکومین با نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با پلی اتیلن گلیکول و بررسی ویژگیهای آن بعنوان سیستم دارورسانی هدفمند ۳
 
 
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=212.18736.45736.fa
برگشت به اصل مطلب